เช็กคัพ / วัดไซซ์ ด้วยวิธีง่ายๆ ด้วยตัวเอง

เช็กคัพ / วัดไซซ์ ด้วยวิธีง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ตรวจเช็ค คัพ ไซซ์ ให้มั่นใจก่อนซื้อชุดชั้นในนะคะ...วิธีการวัดไซซ์ ด้วยตัวเอง อย่างง่าย ๆ

การหาขนาดคัพ : วัดขนาดรอบอกและรอบใต้อก แล้วนำมาหักลบกัน จากนั้นนำค่าที่ได้ ไปเทียบกับค่าในตาราง เพื่อเลือกขนาดคัพที่เหมาะสมของท่าน
การหาขนาดรอบใต้อก : นำค่าที่ได้จากการวัดรอบใต้อก ไปเทียบกับตารางเพื่อเลือกขนาดยกทรงที่เหมาะสม

 

 

ดูคลิปวิธีการวัดไซซ์ด้วยตัวเองอย่างละเอียดบน YouTube คลิ๊ก : https://www.youtube.com/watch?v=5EMHAipUFAA

 

วิธีการเช็กไซซ์กางเกงชั้นใน : วัดรอบสะโพกในตำแหน่งที่กว้างที่สุด วัดให้พอดีกับรอบสะโพกไม่แน่นหรือหลวมเกินไป

เทียบตารางไซซ์ : นำค่าที่ได้มาเทียบตารางไซซ์

 

วิธีการเช็กไซซ์กางเกงชั้นในกระชับสัดส่วน : วัดรอบเอวโดยให้สายวัดผ่านสะดือ และวัดรอบสะโพกในตำแหน่งที่กว้างที่สุด วัดให้พอดีไม่แน่นหรือหลวมเกินไป

เทียบตารางไซซ์ : นำค่าที่ได้มาเทียบตารางไซซ์

 

Back to blog